Fundacja PARK

Fundacja PARK działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz kapitału społecznego wykorzystując dostępne programy pomocowe, konkursy i granty. Wzmacniamy i wspieramy umiejętność szanowania swoich wartości, radzenia sobie z emocjami, zależy nam na umacnianiu postaw społecznych szanujących równość i zwiększanie świadomości w zakresie przestrzegania praw człowieka.

Uważamy, że ogromną wartością jest współpraca, ponieważ ona daje możliwości wprowadzania nowoczesnych i konstruktywnych rozwiązań.

Jeżeli chcesz wspierać nasze działania, skontaktuj się z nami – wspólnie możemy więcej.