Statut i KRS

Fundacja PARK z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wojska Polskiego 16F, 47-220 Kędzierzyn- Koźle, została wpisana dnia 16 stycznia 2023 roku do Krajowego Rejestru Sądowego dla m. Opole, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001013224, numer rachunku bankowego:

PL 22 1600 1462 1742 8825 1000 0001