Wizja, misja i cel Fundacji Park

Wizja

Wierzymy, że każdy człowiek obdarowany jest indywidualnym i szczególnym potencjałem, który należy wspierać i rozwijać, by pozwolić i pomóc – jeśli jest potrzeba – w obraniu właściwego kierunku budującego poczucie własnej wartości i autonomii, prowadzącego do realizacji założonych celów, spełniania marzeń i odnoszenia małych oraz dużych sukcesów. Chcemy żyć w świecie, w którym liczą się wartości, wzajemny szacunek i wzajemne wsparcie nastawione na odpowiedzialne kreowanie wspólnej dobrej rzeczywistości.

Misja

Naszą misją jest rozwój kapitału społecznego i przedsiębiorczości poprzez odpowiedzialną współpracę opartą na otwartej komunikacji, przezwyciężania ograniczeń, efektywne wykorzystanie dostępnych programów i wspólnych możliwości działania na rzecz wzmacniania indywidualnego potencjału, rozwoju gospodarczego i kreowania przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni funkcjonowania.

Cel

Będziemy słuchać, aby usłyszeć, patrzeć i dostrzegać, rozmawiać i wspierać w ramach dostępnych programów, możliwości i potrzeb. Odważymy się poruszać tematy trudne, spróbujemy spojrzeć na świat z innej, nie zawsze znanej nam perspektywy, by zrozumieć i aby w szacunku do ograniczeń a w oparciu o możliwości wypełniać zobowiązania Fundacji.