Za nami warsztaty przeciwdziałania kryzysom i samobójstwom dzieci i młodzieży.

Śmierć dziecka jest niewyobrażalną tragedią, próba samobójcza szokiem i traumą, a pytanie czy mogłam/mogłem coś zrobić, jakoś zapobiec – wyniszczającym koszmarem – tak rozpoczęliśmy kampanię zachęcającą zainteresowanych do wzięcia udziału w warsztatach  dotyczących wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie. Ofertę kierowaliśmy do kadry pedagogicznej szkół podstawowych
i średnich naszego Miasta i Powiatu oraz Mieszkańców zainteresowanych pogłębieniem świadomości i praktycznych umiejętności właściwej obserwacji dziecka, dobrej rozmowy i faktycznego udzielenia wsparcia w jego trudnościach.

Dlaczego?

 • Dlatego, że statystyki przerażają a za każdą pojedynczą cyfrą czy procentem kryje się tragiczna historia młodego człowieka i jego bliskich oraz uczestników życia czy to społecznego czy szkolnego;
 • Dlatego, że każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy obok znajdzie się młody człowiek, który różnymi – nie zawsze oczywistymi – sposobami będzie wołał o pomoc. 
 • Dlatego, że warto zadziałać, umieć rozpoznać symptomy, zrozumieć kryzys dziecka, słuchać
  i usłyszeć oraz wesprzeć na czas, by uratować młode życie …. 
 • Dlatego, abyśmy nie musieli nigdy zadać sobie tego obciążającego pytania: czy można było jakoś zapobiec….

Wykłady odbyły się w kwietniu 2023r. i zostały poprowadzone przez fachowców, praktyków, certyfikowanych suicydologów zrzeszonych przez Partnera wydarzenia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. 

Wśród poruszanych w autorskich programach zagadnień znalazły się tematy:

 • Od kryzysu psychicznego do zachowań autodestrukcyjnych – charakterystyka, rozpowszechnienie i rozpoznawanie stanów depresyjno-lękowych, samouszkodzeń i zachowań samobójczych
 • Pierwsza pomoc emocjonalna – dostrzeganie trudności wśród zmian w zachowaniu uczniów, nawiązanie kontaktu, rozmowy w kierunku poszukiwania rozwiązań problemów, naturalnej sieci wsparcia i aktywizowania posiadanych przez młodzież zasobów, ocena bezpieczeństwa (w tym ryzyka suicydalnego).
 • Współpraca z rodziną i instytucjami pomocowymi – ustalanie z młodymi osobami informowania ich rodziców lub opiekunów prawnych o zachowaniach problemowych, przekazanie informacji w rozmowie i na piśmie, sposoby monitorowania działań opiekunów, interwencje w sytuacji braku współpracy, system wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego poza szkołą.
 • Dane dot. zdrowia psychicznego i zachowań samobójczych – z czym się mierzymy?
 • Objawy kryzysu emocjonalnego/samobójczego – jak rozpoznać?
 • Wpływ kryzysu emocjonalnego na funkcjonowanie szkolne nastolatka
 • Jak budować pozytywny klimat w szkole?
 • Jak reagować na kryzys emocjonalny/samobójczy ucznia.
 • Dostosowania procesu edukacyjnego do aktualnego funkcjonowania psychofizycznego ucznia w kryzysie.
 • Powrót ucznia po próbie samobójczej do szkoły.

Podczas wykładu otwartego pt. „Każdy z nas jest ratownikiem” trenerka zobrazowała jak należy podjeść do rozmowy z młodą osobą w kryzysie, często zablokowaną czy nawet agresywną, często w depresji, pogorszonym stanie psychicznym i jak konsekwentnie podejmować próby dotarcia, a potem właściwego wsparcia w potrzebie.

Łącznie w tej edycji projektu udział wzięło ponad 150 osób. Poziom spotkań oceniony został wysoko, a my mamy ogromną nadzieję, że pozyskana wiedza, pogłębione umiejętności będą pracowały na wzrastające wskaźniki szczęśliwych rozwiązań dla trudnych spraw.