Fundacja PARK z dofinansowaniem

25 sierpnia br. mieliśmy ogromną przyjemność gościć w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu i jako jedna ze 115 organizacji pozarządowych  podpisać umowę na dofinansowanie naszej działalności. Grant w wysokości 7 tys. zł został nam przyznany w  ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego w 2023 roku pn. ,,Nowoczesna infrastruktura dla NGO w Opolskim”, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach pozyskanych środków doposażymy biuro Fundacji i wesprzemy realizacje działań statutowych.

Informacja z uroczystego podpisania umów pod linkiem: https://www.opolskie.pl/2023/08/beda-jeszcze-bardziej-skuteczni/