„OTWARTE DRZWI” – program spotkań grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży w kryzysach psychicznych.

Fundacja Park już od września zaprasza do udziału w programie „OTWARTE DRZWI”, w ramach którego organizowane będą cykliczne i bezpłatne spotkania grup wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży borykającej się z kryzysami psychicznymi. Spotkania prowadzone będą przez certyfikowanych i doświadczonych terapeutów, co pozwoli na pogłębienie wiedzy w zakresie rozumienia tematu i radzenia sobie z nim oraz własnymi emocjami, a także wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami grupy.

Podejmując temat zapobiegania i wspierania dzieci i młodzieży w kryzysach psychicznych, mamy świadomość, że ich rodzice i opiekunowie również potrzebują wsparcia, dystansu, zrozumienia i wysłuchania. W ramach „OTWARTYCH DRZWI” chcemy stworzyć taką przestrzeń, w której będzie można otrzymać potrzebne informacje, podzielić się problemami, czerpać z doświadczeń innych i wzmocnić poprzez  empatyczne współdziałanie i rozmowę.

Wszelkie informacje i terminy spotkań na stronie: www.fundacja-park.pl

Harmonogram spotkań:

  • 14 września; godz. 18:00 – 20:00 – biuro Fundacji Park; ul. Wojska polskiego 16f
  • 28 września; godz. 18:00 – 20:00 – biuro Fundacji Park; ul. Wojska polskiego 16f

Zapraszamy.