Zakupu laptopa oraz sprzętu do nagrywania podcastów

Fundacja Park informuje, że dokonała zakupu laptopa oraz sprzętu do nagrywania podcastów, który będzie wykorzystywany do działań statutowych fundacji tj. edukacyjno – wspierających. 

Zakupiony sprzęt został dofinansowany w kwocie 7 000,00 zł  zgodnie z zawartą umową między Fundacją Park a Województwem Opolskim na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego w 2023 roku pn. ,,Nowoczesna infrastruktura dla NGO w Opolskim”
– umowa nr BDO.614.23.152.2023.